Deze website maakt gebruik van cookies
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn gebruiken wij altijd functionele en analytische cookies. Dankzij functionele cookies werkt de website goed. Ze hebben ook een analytische functie. Zo maken we de website elke dag een beetje beter. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen. Door op 'Alle cookies toestaan' te klikken gaat u hiermee akkoord. U kunt uw cookievoorkeuren altijd weer aanpassen. Lees er meer over in ons privacybeleid en cookiebeleid.

Boonstra Transport Duurzaam

Boonstra en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is gebaseerd op drie pijlers; people, planet en profit en wordt vaak afgekort als MVO. Dit betekent dat wij naast het streven naar winst (profit) ook rekening houden met de gevolgen van hun activiteiten op het milieu (planet) en de mensen binnen en buiten het bedrijf (people). MVO wordt ook wel duurzaam ondernemen genoemd.

Toepassen MVO bij Boonstra Transport B.V.

Binnen Boonstra Transport B.V. kennen we aan MVO een tweede betekenis toe, namelijk: Milieu, Veiligheid en Ondernemerschap. Deze begrippen vormen de indeling waarlangs wij de toepassing van MVO binnen ons bedrijf verduidelijken.

Milieu

Wij verbeteren onze milieuprestaties door ons te focussen op techniek en gedrag. Deze aandachtsgebieden worden hieronder verder uitgelegd.
Techniek

Wij streven ernaar om het wagenpark te laten voldoen aan de hoogste euronorm. Voertuigen met een lagere (euro) milieunorm worden voorzien van extra roetfilters. Onze meeneemheftrucks worden afgevuld met afbreekbare bio-olie. Het onderhoud vindt volgens voorschrift plaats en de bandenspanning van de voertuigen wordt geregeld gecontroleerd.

Bij investeringen in het wagenpark wordt gekeken naar de mogelijke milieueffecten gedurende de hele levensduur van het product. Eventuele nieuwe bedrijfspanden worden zo ontwikkeld dat met een minimale energiebehoefte kan worden volstaan. Nieuwe bedrijfspanden worden zo ontwikkeld dat met een minimum aan energiebehoefte kan worden volstaan. Ons Warehouse is bijvoorbeeld energieneutraal door toepassing van aardwarmtesystemen in combinatie met zonnepanelen.

Bij gebruik van bedrijfsmiddelen spelen milieutechnische overwegingen mee. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat wij een aantal lichtgewicht afzetcontainers hebben ontworpen die bovendien multifunctioneel inzetbaar zijn waardoor lege kilometers worden voorkomen en het maximale ladingsgewicht toeneemt. Innovaties als deze hebben reeds gezorgd voor een reductie van de milieubelasting door ons bedrijf en zullen dit ook in de toekomst blijven doen.

Sinds mei 2017 maken we gebruik van een volledig elektrisch aangedreven vrachtwagen met een maximaal toegestane massa van 44.000 kg. Inzet van een dergelijk object is een wereldprimeur.

CO2-neutrale diesel

Boonstra tankt sinds augustus 2019 een premium CO2-neutrale EN590 diesel. Deze diesel wordt getankt bij het eigen, volledig vernieuwde pompstation. Dit station is uitgerust met 4 brandstofpompen en 4 AdBlue pompen waardoor gelijktijdig 2 vrachtwagens van beide zijden kunnen tanken.

Met de ingebruikname van de CO2-neutrale EN590 dieselbrandstof reduceert Boonstra het brandstofverbruik en de directe uitstoot van CO2 (4%), fijnstof (5,3%) en NOx (9,5%). De resterende CO2-emissies worden gecompenseerd door investeringen in gecertificeerde duurzame energieprojecten. Het resultaat is een klimaatneutrale diesel waarmee de voertuigen van Boonstra netto geen CO2-uitstoot veroorzaken. Bovendien zorgt deze hoogwaardige diesel ervoor dat brandstoftanks, filters en inspuiting langer schoon blijven waarmee het stilstand risico verder wordt voorkomen. De nieuwe brandstof past volledig in de duurzaamheidgedachte van Boonstra.

Gedrag

In de bedrijfsvoering worden stappen gezet die direct kunnen leiden tot een vermindering van de energiebehoefte. Brandstofverbruik wordt dagelijks geregistreerd en intern gepubliceerd. Er wordt gestreefd naar een zo zuinig mogelijk rijgedrag. Binnen de permanente educatie wordt er aandacht besteed aan de training defensief rijden. We hebben een chauffeurscoach in dienst die de medewerkers ondersteund in het behalen van een zo gunstig mogelijk brandstofverbruik.

Met opdrachtgevers worden zoveel mogelijk afspraken gemaakt om het gebruik van papier te reduceren. Opdrachtgevers kunnen hun opdrachten digitaal aanleveren. Er wordt naar gestreefd om de administratieve afwikkeling zoveel mogelijk digitaal plaats te laten vinden. Vrachtbrieven, facturen en overige documenten kunnen digitaal worden verstrekt. Binnenkomend faxverkeer wordt omgezet naar digitale bestanden. Salarisstroken en bijlagen worden gedigitaliseerd. Handboeken zijn online te raadplegen en worden bij voorkeur niet als hard copy verstrekt.
Veiligheid

Veiligheid kent verschillende invalshoeken. Zo kan veiligheid samenhangen met de verkeersprestatie, met de sociale veiligheid van bijvoorbeeld chauffeurs en de verantwoordelijkheid om op een gezonde manier het vak te kunnen uitoefenen. Boonstra Transport B.V. deelt veiligheid op in drie aandachtsgebieden, namelijk: verkeer, criminaliteit en ARBO.

Verkeer

Boonstra Transport B.V. draagt de verkeersveiligheid een warm hart toe en zou het liefst nooit betrokken raken bij ongevallen. Verkeersveiligheid is daarom ook een belangrijk item dat wordt meegewogen bij beslissingen. Per chauffeur worden schadestatistieken bijgehouden waarop gestuurd kan worden.

Naast het reguliere onderhoud wordt het verbeteren van de verkeersveiligheid gezocht in aanvullende voertuigtechnieken. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van systemen die de afstand tot voorliggers te bewaken, lane-assst systemen, dode hoek spiegels, achteruitrijcamera’s en een blackbox waarop rijprestaties worden vastgelegd.

Aan verkeersveiligheid wordt mede veel tijd besteed door toe te zien op de rij- en rusttijden van onze chauffeurs, het toepassen van de arbeidstijdenwet en het permanent opleiden van ons personeel. Vanzelfsprekend bieden we onze chauffeurs een ergonomisch en klimatologisch verantwoorde werkomgeving waarin ze veilig kunnen werken.

Criminaliteit

Chauffeurs en andere medewerkers kunnen tijdens hun werk te maken krijgen met uiteenlopende vormen van criminaliteit die zich toespitsen op lading, voertuig, databasesystemen en de eigendommen van de medewerker zelf.

Onze gebouwen en voertuigen staan op een afgesloten terrein voorzien van camera’s, nachtverlichting en bewegingssensoren. Deuren en toegangspoorten zijn voorzien van sloten met digitale herkenningsapparatuur en staan in verbinding met een alarmcentrale. Onze loodsen zijn voorzien van brandmeldingssystemen. Alle voertuigen zijn standaard voorzien van de hoogste beveiligingsnorm. Op verzoek kunnen veiligheidsmaatregelen op rijdend materieel uitgebreid worden. Daarnaast wordt gewerkt met een beveiligingsdienst. Op deze wijze waken wij op een actieve wijze over uw en onze goederen.

Naast externe criminaliteit kan interne criminaliteit een probleem vormen. Van sollicitanten verlangt Boonstra Transport B.V. standaard een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voordat hen een contract wordt aangeboden. Eenmaal in dienst worden de werknemers helder geïnstrueerd om zich op geen enkele wijze uit te laten over de aard en waarde van de goederen die men vervoert. Toegang tot gebouwen door de medewerkers wordt vastgelegd middels digitaal gewaarmerkte sleutels icm. toegangscodes. Onze chauffeurs worden jaarlijks getraind op het gebied van Security Awareness en Robbery & Theft.

Gevallen van criminaliteit (zowel externe als interne criminaliteit) worden altijd aangegeven bij de daarvoor bestemde instanties.

ARBO

De laatste dimensie van veiligheid betreft de veiligheid van medewerkers. Boonstra streeft naar goede arbeidsomstandigheden en het bevorderen van de gezondheid van haar medewerkers. Het terugdringen van vermijdbaar verzuim vormt een belangrijk aandachtspunt dat van belang is voor werknemer en werkgever.

Alle chauffeurs worden vijfjaarlijks onderworpen aan een medische keuring. Overige medewerkers kunnen vanaf hun 40ste op verzoek ook medisch gekeurd worden. Met onze bedrijfsarts en coördinator verzuimbeheer kunnen afspraken gemaakt worden omtrent arbeidsomstandigheden.

Alle door Boonstra gebruikte middelen worden periodiek gekeurd. Goed onderhouden airco’s en verwarmingen bieden de chauffeurs en overige werknemers een prettig klimaat in hun werkomgeving. Fit op weg komt niet alleen de arbeidsomstandigheden ten goede maar zeker ook de veiligheid.

De voertuigen van Boonstra zijn automatisch gestuurde versnellingsbakken, voorzien van luchtvering, airco, standkachel en koelkast. Indien medisch noodzakelijk kan de chauffeur in aanmerking komen voor ergonomische aanpassingen van de stoel. Bij investeringen in het wagenpark worden ARBO aspecten meegenomen. Innovaties in gebruikt materieel kunnen leiden tot het beperken van fysieke belasting en tot vermindering van de los- en laadtijden.

Boonstra stelt aan haar personeel de voor de functie benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen gratis ter beschikking. Voorbeelden hiervan zijn: veiligheidsschoenen & -kleding, waterdichte kleding, veiligheids- & lasbrillen, oogspoelflessen, helmen en gehoorbeschermingsmiddelen.

Boonstra biedt haar personeel de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen. Naast de verplichte opleidingen biedt Boonstra de mogelijkheid aan rijdend personeel om in het bezit te komen van een MBO diploma niveau 2. Dit alles stelt hen in staat om op een verantwoorde wijze om te gaan met materieel en arbeidsomstandigheden in brede zin, en hen met een diplomagarantie voor de toekomst te bieden.

Ondernemerschap

Veel aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen liggen opgesloten in de manier waarop directie en management leiding geven aan het bedrijf. Welke doelen worden nagestreefd en op welke manier worden die bereikt? Welke mogelijkheden en ruimte voor inbreng zijn er voor medewerkers? Hoe gaat het bedrijf om met wet- en regelgeving, eventuele omwonenden en andere relatiegroepen? Kortom, met de bedrijfsvoering vallen veel aspecten samen die ook deel uitmaken van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Binnen ons procesmodel ISO 9001:2015, TAPA TSR1 2017, SKAL en GMP+ B3 en B4 komen deze aspecten aan de orde.

 

Certificeringen

ISO 9001:2015 Logo
ISO 9001:2015
GMP+ 2020 OO & TVWE Logo
GMP+ 2020 OO & TVWE
TAPA TSR1 2020 Logo
TAPA TSR1 2020
SKAL Bio controle Logo
SKAL Bio controle
ISO 9001:2015 Logo
ISO 9001:2015
GMP+ 2020 OO & TVWE Logo
GMP+ 2020 OO & TVWE
TAPA TSR1 2020 Logo
TAPA TSR1 2020
SKAL Bio controle Logo
SKAL Bio controle