Deze website maakt gebruik van cookies
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn gebruiken wij altijd functionele en analytische cookies. Dankzij functionele cookies werkt de website goed. Ze hebben ook een analytische functie. Zo maken we de website elke dag een beetje beter. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen. Door op 'Alle cookies toestaan' te klikken gaat u hiermee akkoord. U kunt uw cookievoorkeuren altijd weer aanpassen. Lees er meer over in ons privacybeleid en cookiebeleid.

Privacy

Privacybeleid

In ons privacybeleid leest u alles over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en hoe daarmee omgegaan wordt. Wij vinden het belangrijk dat uw privacy gerespecteerd wordt en gaan daarom erg zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Samen streven we ernaar om de privacy van iedereen veilig te stellen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken.

Gegevens onderneming
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Boonstra Transport, Leeksterweg 63b in Haulerwijk. Boonstra Transport is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01064102. Als u naar aanleiding van ons privacybeleid contact met ons wilt opnemen, kan dat via ons telefoonnummer 0516 - 425 500 of via ons e-mailadres info@boonstra.eu.

Doel gegevensverzameling
Via onze website verzamelen en verwerken wij verschillende persoonsgegevens voor een aantal doeleinden. Deze persoonsgegevens gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in ons privacybeleid. De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, lichten wij hieronder toe: 

1. Contactformulier: Uw persoonsgegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Boonstra Transport via het contactformulier. In de contactformulieren wordt echter alleen gevraagd naar de benodigde gegevens om u vraag te kunnen beantwoorden of u een dienst aan te kunnen bieden. Wij vragen daarom om de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Jouw vraag of wens

2. Offertes aanvragen: Uw persoonsgegevens zullen verzameld worden als u via het formulier een offerte aanvraagt. In dit formulier vragen we alleen naar de persoonsgegevens die we nodig hebben om u een passende offerte aan te bieden. Wij vragen daarom op de volgende persoonsgegevens: 

  • Voor- en achternaam
  • Adres, postcode en plaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Duur gegevensverzameling
Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Wel bewaren we uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken activiteiten.

1. Contactformulier: Op het moment dat u contact opneemt met Boonstra Transport via het contactformulier worden uw persoonsgegevens opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wanneer het contact leidt tot een opdracht of tot een verzoek voor verder contact worden uw persoonsgegevens bewaard tot ze niet langer nodig zijn.

2. Offerte aanvragen: Wanneer de offerte aanvraag leidt tot een opdracht, zijn wij verplicht (op grond van Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen) om de offerte te bewaren voor zeven jaar. Als de offerte niet leidt tot een opdracht worden de persoonsgegevens uit de offerte gehaald, of geanonimiseerd, zodat de offerte niet herleidbaar is. Wanneer het contact leidt tot een verzoek tot verder contact, dan worden die persoonsgegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn voor verder contact. Ook worden gegevens bewaard tot de opdracht is beëindigd en een vervolgcontact of een vervolgopdracht niet meer te verwachten is.  

Ontvangers gegevensverzameling
De informatie die binnenkomt via het contactformulier en het offerteformulier wordt intern bij Boonstra Transport gedeeld. Slechts een beperkt aantal medewerkers van Boonstra Transport hebben inzage in deze persoonsgegevens. Deze medewerkers hebben ieder een privacyverklaring ondertekend. Waar nodig, kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met onze leveranciers, onderaannemers of andere commerciële partners. Er zullen passende juridische en technische waarborgen worden gebruikt wanneer we dat doen. Ook kiezen wij in sommige gevallen ervoor om werkzaamheden uit te besteden:

1. Internetbureau Speak: Bij het doorsturen van onze online formulieren maken we gebruik van de computersystemen van derden waaronder de servers van Internetbureau Speak in Heerenveen. Door de formulieren op onze website, verwerken zij uw voornaam, e-mailadres en telefoonnummer. Internetbureau Speak verwerkt deze persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden. 

Gevolgen van het verstrekken van gegevensverzameling
Wanneer wij persoonsgegevens verstrekken, zorgen wij er natuurlijk voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Echter is het mogelijk dat wij gehouden zijn bepaalde gegevens te verstrekken bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd onderzoek dan zullen wij, uitsluitend in deze gevallen, de persoonsgegevens verstrekken.

Beveiliging van de gegevensverzameling
Alle persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. Tijdens het invullen van de formulieren worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje (https) linksboven in uw internetbrowser. Dit beschermt uw persoonlijke privacy door middel van encryptie tijdens een transfer van data. U kunt erop rekenen dat wij uw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden zullen verstrekken.

Recht op inzage, rectificatie, indienen van klacht of wissen van de persoonsgegevens
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming van Boonstra via info@boonstra.eu. Binnen vier weken zullen wij op uw verzoek reageren. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. We raden u sterk aan om daarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat en alleen voor ons bestemd is. Boonstra Transport wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden
Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacyverklaring van die websites te lezen alvorens van onze website gebruik te maken.

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig onze privacyverklaring en het kan daarom voorkomen dat de verklaring van tijd tot tijd wordt gewijzigd. Als wij dit doen, zullen wij dit op onze website aankondigen. Echter raden wij daarom wel aan om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u altijd op de hoogte bent. Als u nog vragen heeft over onze privacyverklaring, kunt u Boonstra Transport als volgt bereiken:

Boonstra Transport 
Leeksterweg 63b, 8433 KW Haulerwijk
Telefoon: 0516 42 55 00
E-mail: info@boonstra.eu

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 4 mei 2020.

Certificeringen

ISO 9001:2015 Logo
ISO 9001:2015
GMP+ 2020 OO & TVWE Logo
GMP+ 2020 OO & TVWE
TAPA TSR1 2020 Logo
TAPA TSR1 2020
SKAL Bio controle Logo
SKAL Bio controle
ISO 9001:2015 Logo
ISO 9001:2015
GMP+ 2020 OO & TVWE Logo
GMP+ 2020 OO & TVWE
TAPA TSR1 2020 Logo
TAPA TSR1 2020
SKAL Bio controle Logo
SKAL Bio controle